مردم افغانستان

پروژه عکاسی لیس کورتمن

افغان ها چه کسانی هستند؟ در پرتره های عکاسی لیس کورتمن از زنان، مردان، جوانان و افراد مسن با اصالت افغانی، تنوع رنگارنگی از گروه ها و شخصیت های قومی نمایش داده شده است. در کنار پرتره هایی که در قطع بزرگ چاپ شده اند، متن مصاحبه ها نیز مخاطب اثر را به مردم افغانستان نزدیکتر می کند.
افرادی که در این نمایشگاه به تصویر کشیده شده اند، در سه سال گذشته به امید یافتن خانه ای امن برای خود و خانواده هایشان به شلسویگ-هولشتاین آمده اند. به منظور یافتن افرادی که آماده معرفی خود و کشورشان به عموم علاقه مندان باشند، ما نیاز به زمان، ایجاد اعتماد و همچنین حمایت از جانب مترجمین متعهد افغان داشتیم. آنچه در اینجا شاهدش هستیم، مجموعه ای است از یادهایی دردناک از میهنی عزیز و در عین حال هراس آور، خاطراتی از اعضای خانواده و دوستان پشت سر مانده در دیار، و زخمهای روحی به جا مانده از تجربه ی گریز.
در این نمایشگاه، چهارده پرتره با ابعاد بزرگ به همراه روایت ها و نقل قول هایی از سوژه های عکاسی، بینشی از کشور و مردم افغانستان به دست می دهد.
این مجموعه علاوه بر تلاش برای افزایش آگاهی، درک و ارج نهادن به تفاوت های موجود بین فرهنگ افغانستان و آلمان، به مسائلی می پردازد که همه ی ما را به عنوان انسان با یکدیگر متحد می کند.
وقتی نیازهای اساسی مانند آرامش و صلح، سلامتی، آزادی، تعلق، مشارکت، پذیرش و مدارا هستند که ما را به انسان تبدیل می کنند، آیا ما بیش از آنچه تفاوتهای سطحی القا می کنند، به یکدیگر نزدیک و شبیه نیستیم؟
و آیا نباید پرسش نخست "افغانها چه کسانی هستند؟" با "ما انسانها چه کسانی هستیم؟" جایگزین شود؟